Hungary

SZABADPIACI VILLAMOS ENERGIA BESZERZÉS

Egy kellően előkészített és szakértői támogatással elvégzett szabadpiaci villamos energia beszerzéssel akár 30%-kal
is csökkenthető a villamos energia egységára, továbbá a fogyasztó számára fontos szerződéses feltételek is
nagymértékben javíthatóak.
A fogyasztó érdekei a legkisebb mértékben sem sérülnek, ha az energia beszerzés tartalmazza mindazt a szakmailag
fontos adatot, csoportosítást, szerződéses feltételrendszert, ami alapján a szabadpiaci villamos energiával
kereskedő cégek a legjobb árajánlatot tudják adni.

Cégünk átvállalja, illetve támogatja a következő munkafolyamatokat

 • Adatgyűjtés a megrendelő által átadott partnerszámok, számlák alapján.
 • Adat rögzítés, rendszerezés a fogyasztási és tarifális adatok alapján.
 • Villamos fogyasztás felbecsülése a rendszerezés eredménye alapján.
 • Indikatív mérlegkör elkészítése a következő szerződéses időszakra.
 • Konzultáció biztosítása (köz)beszerzési eljárás során, a szakmai kérdések tisztázása érdekében.
 • A kapcsolódó (köz)beszerzési ajánlati felhívás és értékelési követelményrendszer, szempontrendszer elkészítése.
 • Aktív részvétel a (köz)beszerzési versenytárgyaláson.
 • Nyertes ajánlattevővel egyeztetési tárgyalások támogatása.
 • Szerződés tervezet előkészítése.
 • Szerződés felmondások támogatása.
 • Új szerződések tartalmi és szakmai felülvizsgálata aláírás előtt.

A cégünk által támogatott és átvállalt feladatokkal ügyfeleink biztosak lehetnek abban, hogy a villamos
energia adás-vételi szerződést a lehető legkedvezőbb feltételek mellett kötik meg.